Χρησιμοποιημένος οδικός κύλινδρος

συμπιεστής κυλίνδρων τυμπάνων, χρησιμοποιημένος δονητικός κύλινδρος, οδικός κύλινδρος από δεύτερο χέρι.