Χρησιμοποιημένο γκρέιντερ της KOMATSU

Χρησιμοποιημένο γκρέιντερ μηχανών, χρησιμοποιημένο οδικό γκρέιντερ, γκρέιντερ από δεύτερο χέρι.