χρησιμοποιημένος εκσκαφέας της KOMATSU

υδραυλικός εκσκαφέας της KOMATSU, Εκσκαφέας της KOMATSU από δεύτερο χέρι, backhoe της KOMATSU από δεύτερο χέρι.