από δεύτερο χέρι forklifts

ανωμάλου εδάφους περονοφόρα, 2$α forklift χεριών φορτηγά, ηλεκτρικό forklift από δεύτερο χέρι.