γερανοί από δεύτερο χέρι

χρησιμοποιημένος υδραυλικός γερανός φορτηγών, χρησιμοποιημένος τραχύς γερανός εκτάσεων, κινητοί γερανοί από δεύτερο χέρι.