εκσκαφείς από δεύτερο χέρι

2$οι εκσκαφείς χεριών, diggers από δεύτερο χέρι, Μακρύς εκσκαφέας προσιτότητας.