εκσκαφείς από δεύτερο χέρι

Μακρύς εκσκαφέας προσιτότητας, diggers από δεύτερο χέρι, 2$οι εκσκαφείς χεριών.