χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
χρησιμοποιημένος εκσακαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων
Χρησιμοποιημένος εκσακαφέας ΓΑΤΩΝ
Χρησιμοποιημένος εκσακαφέας της KOMATSU
Χρησιμοποιημένο γκρέιντερ ΓΑΤΩΝ
Χρησιμοποιημένοι φορτωτές ΓΑΤΩΝ
Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας γατών
χρησιμοποιημένος εκσκαφέας της KOMATSU
Χρησιμοποιημένος φορτωτής της KOMATSU
Χρησιμοποιημένος Backhoe φορτωτής
εκσκαφείς από δεύτερο χέρι
γερανοί από δεύτερο χέρι